kriahofshit@gmail.com

קריאה חופשית על שום מה? על השום הצורך להביא את דעה אחרת על הסובב אותנו. מזווית הראיה של הרעיון הסוציאליסטי על גווניו, והרצון לתרום לפיתוחה של השקפה שמאלית ומעמדית במדינת ישראל.

מה זה עמוד בלאנק?

Wipi מספקת עמוד בלאנק שמאפשר לך לעצב עמוד מבלי להציג את הכותרת העליונה (Header), והכותרת התחתונה (Footer),
כל שאר האלמנטים, אפשרויות, וקודים עדיין נשארים זמינים וניתן להשתמש בהם לעיצוב העמוד.
עמודים אלה מצויינים לשימוש של עמודי "בקרוב" או "מצב תחזוקה", או ליצירת עמוד נחיתה מהמם.